Když původní hudba přesáhne film

Prakticky každý film má nějakou původní instrumentální hudbu, která ho provází po celou dobu a snaží se v divákovi vyvolat konkrétní nálady včetně té celkové, té která je spjata s celým filmem a jeho vyzněním. Některé filmy se snaží v tomto směru skutečně ohromit, jiné nemíří nijak vysoko a jejich hudba je spíše neutrální a jen nutně doprovodná. Ale velké filmy, které mají tu ambici oslovit i po stránce instrumentální hudby, to zásadně dělají za pomoci vlastního hudebního motivu. A ten definuje vyznění celého filmu. …

7 min. čtení